Kernconcepten
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

KC Energie op SharePoint

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Tijd van televisie en computer (onderdeel kolen en gas) (kernvraag 1 week 2)

Onderbouw:

Mens & Samenleving:

  Milieu

Natuur & Techniek:

  Geluid

  Licht

  Temperatuur

Ruimte:

  Energiebronnen

  Weer en klimaat

 

Middenbouw:

Natuur & Techniek:

  Elektriciteit

  Temperatuur

  Magnetisme

  Geluid

  Licht

  Kracht

  Energiebronnen

  Milieu

Ruimte:

  Energiebronnen

 

Bovenbouw:

Mens & Samenleving:

  Broeikaseffect

  Milieu

Natuur & Techniek:

  Magneet & paperclip

  I’m hot

  In beweging

  Dynamisch

  Spanning

  Fossiele energie

  Energiebronnen

  Energy